Cookies

SÅ HÄR ANVÄNDAR Tjæralin cookies

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics använder cookies för att analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av en sådan kaka använder webbplatsen, inklusive din IP-adress skickas till Google och lagras på servrar i USA. Vi använder anonymizeIp, en funktion som gör att inte kan identifieras en enda användare. Google använder denna information för att utvärdera användningen av webbsidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan för ägaren av webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av internet.

Google kan också överföra denna information till tredje part om tvingade. rätten eller tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan information Google har.

Tjæralin använder Google Analytics för att analysera användningen av Tjæralin sina webbplatser. Vi får information om vilka sidor som är mest besökta, där användarna kommer ifrån, vid vilka tider dina sidor är mest besökta, etc.

 

Tredjeparts frågor / Third party requests

Dessa är frågor som görs av en användare till en extern tjänsteleverantör. Trots dessa frågor inte som några cookies, kan de ändå sända information till tredje part. Google Analytics fungerar genom tredjeparts frågor.