Om oss

Samhallsansvar

Samhallsansvar

Tjæralin är engagerad i kvalitet och följer ISO 9001 kvalitetsledningssystem som säkerställer att det vi producerar är i enlighet med kundernas krav och förväntningar. Vi i Tjæralin är kvalitetsmedvetna och alltid sätter kunden i fokus.

Vårt ansvar för samhället och miljön runt omkring oss är central i Tjæralin. Vi arbetar kontinuerligt med att leverera produkter på ett sätt som är till nytta för kunden, samhället och miljön. Vi ställer höga krav på våra produkter. Regler och förordningar följs noggrant!

Tjæralin är oroliga för att kunden får information om produkten. Vi började därför redan under 2003 med unika streckkoder på alla förpackningar. På detta sätt kan kunden få upp användbar information som korrekt användning av produkten, åtgärder missbruk, säkerhet, råd och tips.

 


samfunnsansvar