Tips och råd

Blåsbildning

16-12-2016_linoljeblaering.jpg

Linoljeblåsor

Under efterkrigstiden var produkter som innehöll linolja vanliga vid behandling av hus. Linolja tränger bra in i träverket och torkar inte. Vid fukt och värme utvecklas en gas inne i träet och trycket som uppstår under påverkan av värme gör att det bildas blåsor.

Blåsorna är runda och cirka 25–30 mm, ser blanka ut och är ofta klistriga på baksidan. Uppstår oftast på relativt nymålade väggar. Det kan vara svårt och dyrt att reparera linoljeblåsor.

LÖSNING:
Linoljeblåsor kan tas bort från väggen med hjälp av värme eller kemikalier. Eventuellt kan man bli tvungen att byta panel. För att undvika problemet är det viktigt att ta reda på vad väggarna har behandlats med tidigare.

 

16/12/2016


16-12-2016_fuktblaerer_590x248.jpg

Fuktblåsor

Fukt i underlaget som en följd av konstruktionsfel eller dålig ventilation kan göra att det bildas blåsor i färgen.
På grund av detta kan det vara konstant fukt i träverket och det kan därför vara svårt att få bukt med problemet utan att först ta itu med det grundläggande problemet.
Fukt gör att målarfärgen expanderar under påverkan av värme och skapar blåsor. Blåsorna är ofta väldigt stora, 10–15 cm, och varierar i form.


LÖSNING:
Innan ny behandling ska man korrigera eventuella konstruktionsfel och ha god ventilation bakom panelerna.
Underlaget ska torka väl innan man påför ny målning/bets.

 

16/12/2016


16-12-2016_solbaerer_590x248.jpg

Solblåsor

"Undvik att betsa i starkt solljus!" Det finns väldigt bra skäl till detta.
Stark värme leder till att färgen inte torkar helt utan bara på ytan. I starkt solljus bildas det då gaser som vill ut och bildar blåsor.
Mörka färger är mer utsatta än ljusa, men det kan drabba alla ytor. Solblåsor är normalt små och mjuka.


LÖSNING:
Blåsorna kan oftast tryckas in med ett finger. Annars måste man skrapa bort dem, fläckmåla och påföra ett nytt lager färg.
För att undvika detta är det bäst att måla efter solen.

16/12/2016