Tips och råd

Kritning och blekning

16-12-2016_mattingfalming_590x248.jpg

Kritning och blekning

Alkydbaserad färg/bets bryts ner av UV-strålar. Detta gör att nästa underhåll går snabbare och enklare tack vare att man slipper skrapa bort gammal färg. Vid kontrollerad blekning/kritning undviker man att färgskiktet blir så tjockt att träverket inte får andas. Blekning/kritning mattar färgen över tid och i enstaka fall kan det skapas ett nästan vitt lager på ytan. Detta påverkar bara utseendet – träverkets skydd är fortfarande intakt.

Ett bra resultat är oberoende av klimat, underlag, färg och påförd mängd. Normalt underhållsintervall för en täckbets är 6–8 år. Det är inte ovanligt att bets på solvägg mattas innan denna tid har gått.

 

16/12/2016