Tips och råd

Mögelsvamp

16-12-2016_svertesopp_590x248.jpg

Mögelsvamp

Mögelsvamp är ett gemensamt namn på svamp som ger blå till svarta missfärgningar i trä och på målade och lackade ytor. Det ser normalt ut som svarta fläckar på ytan på ytterväggar, i fönsterkarmar och på andra ytor som utsätts för fukt. Både svampens trådar och sporer är mörkfärgade. Svampen är inte farlig för träverket, men kan förstöra träets utseende då den ser ut som svarta prickar/områden på träverket eller färgen. Det händer att det sitter mögelsvampporer i det nya träverket man köper.

De senaste åren har mögelsvamp blivit ett allt större problem på grund av ett mildare och fuktigare klimat och att vi väljer att måla våra hus i ljusare färger. Eftersom yttemperaturen på mörka väggar kan stiga till 70–80 °C är dessa inte lika utsatta. På ljusare ytor uppnås inte samma värme och svampen, som trivs i ett fuktigt klimat, kan därför överleva.

LÖSNING:
Nya paneler bör behandlas innan eller så fort som möjligt efter uppsättning. Material bör förvaras torrt. Ju längre träverket står obehandlat, desto större chans att man måste tvätta det innan målning/betsning. När det finns mögelsvamp på färgskiktet ska denna tvättas bort med lämpligt tvättmedel, Unirens 1-2-3, Svampttvätt eller Klorin blandat 1:10.

Svampsporerna kan också utveckla sig och växa igenom färgen. I sådana fall bör man slipa ner till det bara träverket. Det går också att använda en mörk färg. Svampen syns inte lika bra, samtidigt som det blir mindre svamp på grund av högre yttemperatur.

16/12/2016